بزودی

 

1- هزینه ارسال مقالات 

- اعضای هیئت علمی، دانشجویان ارشد و سایر پژوهشگران  هزینه ارسال مقالات 100000تومان 

 

- مقالات ارسالی برای دانشجویان کارشناسی 70000 تومان می باشد که برای  دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول تخفیف 50% مواجه می شوند. 

 

2- هزینه گواهی شرکت در همایش 

هزینه گواهی شرکت در همایش برای شرکت کنندگان آزاد مبلغ 40000تومان  

هزینه گواهی شرکت در همایش برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی علی آباد کتول 30000 تومان

با توجه به اعتبار همایش این گواهی می تواند جزء رزومه کاری و علمی دانشجویان و همکاران محسوب گردد.

 

 

3- هزینه کارگاه ها 

مهلت ثبت نام کارگاه ها تا 30بهمن می باشد و بعد ان تاریخ هزینه ثبت نام 50درصد افزوده خواهدشد

 

 

 

عنوان کارگاه

مدرس

گروه هدف

ساعت

ظرفیت کارگاه

هزینه کلاس

1

تفسیر عکس های رادیولوژی

طاهره حبیب لی کارشناس ارشداورژانس و ترومافارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران

پرستاری/هوشبری/اتاق عمل/مهندسی پزشکی/پرتوپزشکی

14-13

30نفر

30000تومان

2

کارگاه جستجودرپایگاه ه علمی

دکترعلی اصغرجسمی علوم پزشکی گلستان

تمامی گروه های علوم پزشکی وروانشناسی

14-13

15نفر

30000تومان

3

کارگاه acl,cdگذاری و ارتوپدی

استادبایرامی ارشد اتاق عمل

اتاق عمل و مهندسی پزشکی

17-16

15نفر

30000تومان

4

کارگاه اصول کاربادستگاه ونتیلاتور وپالس اکسی متر

استادمحمدنجفی کارشناس ارشدمراقبت های ویژه

مهندسی پزشکی/پرتوپزشکی

17-16

20نفر

30000تومان

5

کارگاه روانسنجی ابزار

دکترسیدحمیدشریف نیا

هوشبری پرستاری

17-15

20نفر

70000تومان

6

کارگاه پانسمان نوین

استادولی الله پادبان

اعضای هیئت علمی   واعضای هئیت علمی

17-15:30

30نفر

30000تومان

نحوه پرداخت

تمامی هزینه های همایش به شماره حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی ابادکتول به شماره 0216795559004 بانک ملی واریز می گردد

لطفا بعد از واریز نمودن هزینه روی فیش عنوان کارگاه یا درصورت هزینه مقاله روی فیش قید شود که این هزینه برای کارگاه یا ارسال مقاله می باشد

فیش واریزی همایش را در بخش تعرفه و ثبت نام در سایت همایش وارد نمائید و اصل فیش واریزی را در روز همایش بهمراه داشته باشید. در روز همایش هیچ هزینه نقدی دریافت نخواهد شد

مسئول ثبت نام کارگاه ها و دریافت فیش های همایش اقای نیمااعتماد عضو کمیته اجرایی همایش09034860704

مسئول دریافت فیش های ارسال مقالات علی خدمتگزار عضو کمیته اجرایی  شماره تماس09370682112

 پشتیبانی و مسئول پاسخگویی به سوالات همایش اقای عباس زنگانه09112711876

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.