دستورالعمل نگارش مقاله:
 
 
ردیف عنوان
1

راهنمای نگارش مقالات برای همایش ملی مراقبت ودرمان

http://jpen.ir/article-1-191-fa.pdf

نمونه ای از مقالات برای تدوین مقالات مناسب
2

همکاران برای تدوین مقالات مروری باید مشابه مقاله پیوستی مقاله خود را تدوین نمایند

نمونه مقاله مرورسیستماتیک

نمونه مقاله برای گزارش caseیا موارد نادر 

 
 مقالاتی که برای این همایش ارسال می گردد جتما باید به صورت فول تکست و براساس یکی از فرمت های فوق باشد. زیرا  به احتمال زیاد مقالات منتخب و پذیرش شده در پایگاه iscثبت می گردد. مقالات برتر برای چاپ به مجلات معتبر کشور ارسال می گردد. کمک می شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد واین مقالات به چاپ برسد.

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.