محورهای همایش: 

 

مراقبت های پرستاری 

مراقبت های تسکینی

مراقبت های پیش بیمارستانی

پرستاری توانبخشی

خودمراقبتی

کیفیت زندگی

و سایر موضوعات مرتبط

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.